02 Μαρ 2015

OAEE  – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14 Αθήνα, 21/07/2015 ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 30 Ν.4321/15 ( ΦΕΚ 32 τ. Α/21-03-15 ) 2. Το άρθρο 37 Ν.4331/15 ( ΦΕΚ 69 τ. Α/02-07-15 ) Με την πιο πάνω σχετική διάταξη του Ν.4321/15 “παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του α.ν. 86/67 ( Α 136), όπως ισχύει, όσον αφορά […]